KATILIM PAYI  

Online Katılım Tek Çalışma 25 USD karşılığı 350 TL

Online Katılım İki Çalışma 40 USD karşılığı 550 TL

Yüz-yüze Katılım Tek Çalışma 100 USD

Yüz-yüze Katılım İki Çalışma 110 USD

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ (TL)

25 Haziran 2022 Tarihinde Eklenecek

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ (MANAT)

AZERBAYCAN KATILIMCILARI İÇİN KATILIM PAYI:  75 MANAT

Kapital Bank ASC Sahil Filialı (201218)

VÖEN: 9900003611

SWİFT Kod: AIIBAZ2X

Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU

Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208

VÖEN: 3900212932

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER

- Bildiri özetlerinin yayınlanması (İngilizce özet zorunludur)

- Tam metinlerin yayınlanması (tam metin zorunluluğu yoktur) 

- Katılım belgeleri

ÜCRETE DAHİL OLMAYANLAR

- Ulaşım ve konaklama giderleri