top of page

ÖZET YAZIM KURALLARI

1- Özetiniz en az 250 en çok 400 kelime olmalıdır

2- En az 3 anahtar kelime olmalıdır

3- Times New Roman 11 punto, tek satır aralığı ile yazılmalıdır

4- Ünvan, Yazar adı soyadı, kurum ve email adresleri başlığın altına yazılmalıdır

5- İngilizce özet ZORUNLUDUR

6- ORCID NO eklenmesi zorunludur

Özetinizi en geç 25 Haziran 2022 tarihine kadar doc/word formatında 

atlaskongre@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

 

TAM METİN YAZIM KURALLARI

Tam Metin Kitabı Yazım Kuralları

Bildiri tam metni Microsoft Word formatında hazırlanmalıdır.

Bildiri metni, 20 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.

Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 2,5 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir.

Bildiri Times New Roman yazı karakteri kullanılarak sola ve sağa dayalı  (iki yana yaslı) ve tek satır aralığıyla  yazılmalıdır.

Bildirinin en az 300 en fazla 400 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır.

Bildiri Başlığı: 12 Punto, Büyük harf, koyu ve ortada

Yazar/Yazarların Adları: 12 punto, koyu, sağa yaslı.

Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 12 punto sağa yaslı. Yazar ve kurumu tek satır aralığı.

Ana Başlıklar: 12 Punto sola yaslı, tüm harfleri büyük ve koyu.

Alt Başlıklar: 12 Punto sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu.

Metin: 12 punto sol ve sağ kenarlara dayalı tek satır aralığıyla ve 6nk paragraf aralığıyla.

Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 12 punto, koyu.

Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.

 

Dergi Makale Yazım Kuralları

Hangi dergimizde makale olarak yayın yapmak istiyorsanız o dergimizin yazım kurallarını  kullanınız

Kitap Bölümü Yazım Kuralı

Tam metin kitabı yazım kuralları ile aynı

bottom of page